Umów wizytę
Wróć do zespołu
ZESPÓŁ

mgr Monika Plata

neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, biegły sądowy z zakresu logopedii oraz neurologopedii
Oddział Zamienie
Oddział Żoliborz
mgr Monika Plata
Wykształcenie
 • MBA w Ochronie Zdrowia – Uczelnia Łazarskiego
 • Neurologopedia – Collegium Verum w Warszawie
 • Logopedia – Uniwersytet Warszawski
 • Polonistyka – Uniwersytet Warszawski
 • Dziennikarstwo – Uniwersytet Warszawski
Pacjenci

Opinie sądowe, praca z pacjentami wielojęzycznymi.

Komunikacja

Język polski, język angielski, język niemiecki

Kursy i szkolenia
 • Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) – diagnoza i terapia
 • CRAFTA – Ból i dysfunkcje obszaru czaszkowo-żuchwowego i czaszkowo-twarzowego; badanie i terapia układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych
 • Diagnostyka Metodą Prechtla
 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Dogs participation in logopedics therapy for children and adults
 • Dysleksja – podstawy diagnozy i terapii w praktyce; funkcje słuchowe, wzrokowe, czytanie, dysortografia
 • EEG-Biofeedback
 • Elastic therapeutic taping in head, neck and orofacial disorders
 • Elektroneuromobilizacja obszaru twarzowego
 • Interaktywny trening słuchowy GoBrain
 • KOGS – Karty Oceny Gotowości Szkolnej
 • KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do ukończenia 9. roku życia – ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka
 • KOZE – narzędzie oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego
 • Kurs instruktorski masażu Shantala
 • Leczenie zaburzonych funkcji motorycznych jamy ustnej z wykorzystaniem systemu MFS
 • LSVT Loud – voice/speech treatment technique for adults and children with motor speech disorders, with a focus in Parkinson disease
 • Makaton for Professionals Foundation Workshop
 • Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz
 • Metoda Warnkego
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • Neuroakustyczny Trening Mózgu SAS
 • Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci – aspekt logopedyczny
 • Obronność sensoryczna: kompleksowa metoda leczenia Wilbarger
 • Orofacjalna terapia regulacyjna w koncepcji Castillo Moralesa
 • Ortoptyka – zaburzenia funkcji wzrokowych
 • Podstawy funkcjonowania systemu czaszkowo-krzyżowego
 • Postępowanie z chorym w ostrym okresie udaru – diagnoza i terapia
 • Primitive Reflexes & Motor Control: assessment & rehabilitation
 • PROMPT – Introduction to technique & Bridging techinque to intervention
 • SLI – specyficzne zaburzenia językowe, diagnoza, terapia, edukacja
 • Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego PEP-3-PL w diagnozie funkcjonalnej dzieci z autyzmem
 • Szkolenie I i II st. w zakresie terapii integracji sensorycznej (SI)
 • Szkolenie dla terapeutów Neuroflow ATS
 • Szkolenie w zakresie Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa: pływy i pulsacje, linie środkowe, zaiskrzenia
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa: staw skroniowo-żuchwowy, równoważenie kości gnykowej i zespołów mięśni gnyki
 • Terapia logopedyczna dziecka z nieprawidłowościami funkcjonowania aparatu ustno-twarzowego
 • Terapia miofunkcjonalna wg Anity Kittel
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej
 • Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do 7 lat – Palin PCI
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych
 • The Early Start Denver Model (ESDM) – wczesna interwencja terapeutyczna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • The Picture Exchange Communication System (PECS)
 • Trening astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe, słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne
 • Trening masażu Raindrop Technique
 • Wykorzystanie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej
 • Wykorzystanie elementów metody werbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD) – nowe możliwości diagnozy i terapii