Umów wizytę
Wróć do zespołu
ZESPÓŁ

dr n. med. Marek Grabski

specjalista rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i balneologii oraz chorób wewnętrznych
Oddział Zamienie
dr n. med. Marek Grabski
Wykształcenie

Specjalista rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i chorób wewnętrznych. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, którą ukończył w 1989 r.

W 2003 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Od 2008 r. prowadzi prywatną specjalistyczną praktykę lekarską. Wykładowca -adiunkt w Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach od 2005 roku. Doświadczenie zawodowe oparte na współpracy z licznymi ośrodkami rehabilitacji stacjonarnej -neurologicznej, pulmonologicznej oraz ambulatoryjnej. Obecnie Kierownik Działu Rehabilitacji Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy i Kierownik Medyczny sieci Malinowe Hotele.

Pacjenci

Zakres porad:

 • Rehabilitacja medyczna
 • Schorzenia narządu ruchu różnego pochodzenia reumatologicznego, ortopedycznego lub neurologicznego
 • Zaburzenia funkcji w układzie ruchu
 • Leczenie skutków różnych schorzeń
 • Przeciwdziałanie postępowi chorób przewlekłych – utrzymanie jak najdłuższego czasu remisji
 • Profilaktyka chorób przewlekłych narządu ruchu
 • Promowanie aktywności ruchowej
 • Choroby wewnętrzne
 • Balneologia i medycyna fizykalna


Leczone choroby:

 • Choroby narządów ruchu
 • Choroby układu ruchu
 • Choroby stawów
 • Łokieć golfisty
 • Kontuzje sportowe
 • Choroby zwyrodnieniowe
 • Ból pleców
 • Ból barku
 • Bóle kręgosłupa
 • Rwa kulszowa
 • Zespół bolesnego barku
 • Reumatoidalne zapalenie stawów
 • Ograniczenie ruchomości
 • Bóle kończyn
 • Choroby kręgosłupa
 • Dyskopatia
 • Zwyrodnienie stawów
 • Uszkodzenia narządu ruchu
 • Łokieć tenisisty
 • Wady postawy
 • Ból ścięgna
 • Ból biodra
 • Obrzęki
Komunikacja

Język polski, język angielski

Dorobek naukowy

Prace opublikowane:

 • Zachowanie się dysmutazy ponadtlenkowej, katalazy i dialdehydu malonowego 
u pracowników balneoterapii w Uzdrowisku Busko Zdrój mających długotrwały kontakt z wodami siarczkowo- siarkowodorowymi- Kwartalnik Ortopedyczny, 1998-3
 • Wykorzystanie buskich wód siarczkowo-siarkowodorowych słonych 
w leczeniu schorzeń narządu ruchu – Leczenie uzdrowiskowe-osiągnięcia, problemy, perspektywy Węgierski Instytut Kultury Warszawa 1998.
 • Zastosowanie krioterapii w leczeniu uzdrowiskowym chorób narządu ruchu w Busku Zdroju /doświadczenia własne/- Leczenie uzdrowiskowe-osiągnięcia, problemy, perspektywy Węgierski Instytut Kultury Warszawa 1998.
 • The influence of saline sulphite-sulphohydrate waters of select indicators of antioxidant defense and peroxidation of red blood cell lipids in patients suffering from rheumatiodal joint inflammation (in vitro research) -Materiały 13 Międzynarodowej Konferencji Naukowej Biologii Molekularnej i Komórkowej UNESCO/PAS „Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism” – Kraków 2004.
 • The effect of colchicine and vitamin E on the activity of lysosomal enzymes and ultrastructure of mouse liver cells- Materiały 13 Międzynarodowej Konferencji Naukowej Biologii Molekularnej i Komórkowej UNESCO/PAS „Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism” – Kraków 2004.
 • Wpływ wód siarczkowo-siarkowodorowych słonych na stężenie dialdehydu malonowego w krwinkach czerwonych u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów w badaniu in vitro- Kwartalnik Ortopedyczny 2004-1-121
 • Wpływ wód siarczkowo-siarkowodorowych słonych na aktywność dysmutazy ponadtlenkowej w krwinkach czerwonych u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów w badaniu in vitro- Przegląd Lekarski 2004/61/12
 • Wpływ wód siarczkowo-siarkowodorowych słonych na aktywność katalazy 
w krwinkach czerwonych u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów w badaniu in vitro- Wiadomości Lekarskie 2006
 • Programy lekowe-jaka przyszłość? – Rynek Zdrowia Medycyna Finanse Zarządzanie nr 6-7, lipiec sierpień 2006- debata redakcyjna
 • Zatoński W, Mańczuk M. and Kielce PONS Team: Polish-Norwegian Study (PONS): research on chronic non- communicable diseases In European High risk countries- study design- Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2011,Vol 18, No 2, 2003-2006
 • Marek Grabski, Tomasz Wójcik, Iwona Napora- Artykuł poglądowy. Fibromialgia. Studia Medyczne 2014; 30 (4): 285–287 DOI (digital object identifier): 10.5114/ms.2014.47930
 • Marek Grabski, Paweł Patrzałek. Rozdział w monografii Uzdrowiskowy produkt turystyczny, a jego komercyjny odbiorca na przykładzie miejscowości Solec-Zdrój 2015. Kijów ISBN 3384837985
 • Monika Knefel, Marek Grabski, Paweł Patrzałek. Rozdział w monografii Komercyjny Klient uzdrowiska na przykładzie Solca -Zdroju. 2016. Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Województwie Świętokrzyskim w kontekście europejskim. Kultura uzdrowiskowa w Europie. Tom VII. Redakcja Bożena Płonka-Syroka, Mateusz Dąsal , Andrzej Syroka. Str.143-157. Nr ISBN 978-83-62-563-56-2
 • Location, direction, number of arches and the curvature angle of the spine in younger school-children; dr hab. prof. UJK Jacek Wilczyński, dr Marek Grabski, dr Ewelina Kamińska-Gwóźdź, mgr Filip Szołowski; ARCHIVES OF PHYSIOTHERAPY AND GLOBAL RESEARCHES 0; 2018; 22; 33-39 ; angielski
 • A current aproche to postural care for patients with cerebral palsy; dr Agata Michalska, prof. Zbigniew Śliwiński, dr Justyna Pogorzelska, dr Marek Grabski; 0 Fizjoterapia Polska;; 2018; 3; 102-112; angielski
 • Myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries; dr Marek Grabski; 7; dr hab. prof. UJK Marcin Sadowski, Lekarz Łukasz Rekść, dr n. med. Aleksander Stępień, Lekarz Jakub Kuchinka, Lekarz Paweł Zieliński, Patrycja Ręba, Edyta Barańska; 2018; Medical Studies; 34; 332-336; polski
 • Congenital muscular torticollis – a proposal for treatment and physiotherapy-Wrodzony kręcz szyi – propozycje leczenia i fizjoterapii; Michalska Agata, Śliwiński Zbigniew, Pogorzelska Justyna, Grabski Marek, Dudek Jolanta, Szmurło Małgorzata, Szczukocki Maciej; Rehabilitacja Medyczna; Szczegóły: 2019 T. 23 nr 3, s. 21-30 p-ISSN: 1427-9622; e-ISSN: 1896-3250


Konferencje naukowe-wystąpienia:

 • Komitet organizacyjny i prowadzenie sesji naukowych podczas ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych reumatologów i rehabilitantów Wojska Polskiego w Busku Zdroju w latach 1993, 1995, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003.
 • Wpływ rehabilitacji uzdrowiskowej na zawroty głowy w zmianach zwyrodnieniowych kręgosłupa szyjnego – ocenianej w posturografii- XV Międzynarodowe Sympozjum Audiologiczne „Audiologia na progu XXI wieku”- Zakopane 2004.
 • Następstwa długotrwałego unieruchomienia- konferencja naukowa „Postępowanie lekarzy i fizjoterapeutów w terapii schorzeń narządu ruchu i schorzeń neurologicznych”- Kielce 4.03.2006
 • Wożakowska- Kapłon B, Grabski M Fizjologiczne aspekty adaptacji układu krążenia człowieka do intensywnego wysiłku fizycznego- Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek w zdrowiu i chorobie”- Kielce 25-26.01.2008
 • Bóle kręgosłupa -Zebranie naukowe PTNW; Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach; 15.02.2010
 • Wykorzystanie wód siarczkowo- siarkowodorowych słonych w profilaktyce i terapii chorób przewlekłych” Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Promocja Zdrowia Inwestycją w Społeczeństwo XXI Wieku- Kielce 18-19. 03 2011 WSEiP
 • BMI polskich 6 i 7 – latków w zależności od ich aktywności ruchowej. Markowska M, Cieśla E, Nowak-Starz G, Grabski M, Król H, Zbroina B.: Międzynarodowe Forum „Zdrowie i Długowieczność”. Kielce 20-22.05.2010
 • Psychofizyczne funkcjonowanie osób starszych powyżej 60 roku życia z terenu województwa Świętokrzyskiego; Cieśla E, Markowska M, Grabski M, Nowak-Starz G, Zbroina B, Cieśla M: Międzynarodowe Forum „Zdrowie i Długowieczność”. Kielce 20-22.05.2010
 • Wykorzystanie wód siarczkowo-siarkowodorowych słonych w leczeniu i profilaktyce wybranych chorób przewlekłych oraz kosmetologii- Konferencja Szkoleniowa Dolnośląskiego Związku Lekarzy Rodzinnych- Świeradów Zdrój- 22.10.2011
 • Nowe możliwości wykorzystania wód mineralnych siarczkowo- siarkowodorowych słonych w leczeniu i profilaktyce chorób przewlekłych- 31 Konferencja Ordynatorów i Kierowników Przychodni Reumatologicznych- standardy w reumatologii 2012. Warszawa 17-18.05.2012
 • Czy warto pojechać do uzdrowiska – Leczenie wspomagające w chorobach reumatycznych – Światowy Dzień Reumatyzmu „Ruch usprawnia” Warszawa 12.10.2012
 • Wykorzystanie wód siarczkowo-siarkowodorowych słonych w profilaktyce i leczeniu chorób przewlekłych Seminarium naukowe Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy Oddział Kielce. Kielce. 26.04.2013
 • Rozwój balneoterapii w ośrodkach Medical Spa- XXIV Kongres Balneologiczny, Świeradów 5-8.09.2013
 • Fizjologiczne skutki długotrwałego unieruchomienia. Seminarium naukowe Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy Oddział Kielce. Kielce. 27.09.2013
 • Rozwój turystyki zdrowotnej na przykładzie uzdrowiska Solec-Zdrój – Seminarium naukowe:„Perspektywy rozwoju funkcji turystyczno – uzdrowiskowych na wybranych obszarach Polski Południowo – Wschodniej” Solec – Zdrój , 6 .11.2013 r.
 • Ocena wpływu wczesnego usprawniania i obciążania operowanej kończyny dolnej 
u chorych w podeszłym wieku poddanych zabiegom endoprotezoplastyki pierwotnej 
i rewizyjnej stawu biodrowego na uzyskiwane wyniki czynnościowe- Międzynarodowy dzień inwalidy XX – edycja. Zgorzelec. 2014-03-20- 2014-03-23. Wójcik T. Kotela I. Grabski M. Gałuszka R. Szczepanowska-Wołowiec B
 • Najnowsze trendy lecznictwa uzdrowiskowego oraz próba wskazania nisz rynkowych. Konferencja naukowa- Turystyka zdrowotna i prozdrowotna- Branżowe forum inowacji. Solec Zdrój 25.06.2015
 • Zastosowanie zabiegów fizykoterapeutycznych w odnowie biologicznej. Seminarium naukowe Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy Oddział Kielce. Kielce. 23.10.2015
 • Komercyjny klient uzdrowiska na przykładzie Solca Zdroju. Grabski M. Bęczkowska M. Międzynarodowa konferencja naukowa- Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Województwie Świętokrzyskim w kontekście europejskim. Kultura uzdrowiskowa w Europie. Busko Zdrój. 24-25.09.2015
 • Znaczenie aktywności ruchowej dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka- seminarium Instytut Fizjoterapii Wydział Lekarski Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Kielce 7.04.2016
 • Ambulatoryjna rehabilitacja lecznicza chorób związanych z pracą w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach- możliwości terapeutyczne dostępnych zabiegów fizykalnych. Seminarium naukowe Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy Oddział Kielce. Kielce. 14.06.2016
 • Znaczenie aktywności fizycznej dla organizmu człowieka poprzez ocenę skutków długotrwałego unieruchomienia. Grabski M. Michalska A. Pogorzelska J. 
II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Pedagogika zdrowia. Dziedzictwo-teraźniejszość- przyszłość. 18-19.05.2016
 • Narastający problem zmian dyskopochodnych wśród młodzieży jako ważne zagadnienie w procesie edukacji zdrowotnej. Pogorzelska J. Grabski M. Zmyślna A. Michalska A II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Pedagogika zdrowia. Dziedzictwo-teraźniejszość- przyszłość. 18-19.05.2016
 • Nauczanie kierowane- proces usprawniania, czy może proces edukacyjno- terapeutyczno- wychowawczy dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu? Michalska A. Pogorzelska J. Grabski M. II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Pedagogika zdrowia. Dziedzictwo-teraźniejszość- przyszłość. 18-19.05.2016
 • Rola Siarkowodoru w organizmie człowieka w odniesieniu do nowoczesnego leczenia uzdrowiskowego; Grabski Marek; V Świętokrzyskie Spotkania Reumatologiczne Polsko-Kanadyjskie Forum Dyskusyjne; Kielce-Cedzyna, Polska 2017-05-26 do 2017-05-27
 • Rola i zastosowanie suplementów diety w odnowie biologicznej; Marek Grabski; Kielce; 31.05.2017: seminarium Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy
 • Czynniki ryzyka w miejscu pracy, w tym w zakresie ergonomii pracy- najczęściej spotykane przyczyny problemów zdrowotnych, rodzaje dysfunkcji, możliwości rehabilitacji osób pracujących w warunkach szkodliwych dla zdrowia.; Grabski Marek Kielce; 08.06.2017 seminarium Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy
 • Ocena skuteczności postepowania fizjoterapeutycznego u pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa; A. Mikołajczyk, M. Grabski, T. Wójcik, 
A. Strzelecka; XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy – Sandomierz, 20-22 października 2022 r
 • Ocena poziomu odczuwanego stresu u osób aktywnych zawodowo zgłaszających występowanie dolegliwości bólowych ze strony kręgosłupa; A. Mikołajczyk, 
M. Grabski, T. Wójcik, A. Strzelecka; XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy – Sandomierz, 20-22 października 2022 r


Recenzje naukowe

Marek Grabski
Możliwości zawodowe fizjoterapeuty w formie jednoosobowej działalności gospodarczej
Monografia wielorozdziałowa „Autorytet biznesu” red. Artur Maik i Martyna Dębska, Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, Kielce 2016
Strony recenzowanego rozdziału: 116-129

Marek Grabski
Siarkowodór – znaczenie biologiczne i możliwości wykorzystania w medycynie i biznesie
Monografia wielorozdziałowa „Autorytet biznesu” red. Artur Maik i Martyna Dębska, Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, Kielce 2016
Strony recenzowanego rozdziału: 130-141

Marek Grabski;
Magdalena Grabka; Marketing w służbie zdrowia – jak promować usługi medyczne?;
Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki 2017

Marek Grabski;
Magdalena Grabka; Funkcja stretchingu w treningu zawodowych tancerzy;
Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki 2017

Marek Grabski;
Magdalena Grabka, Kinga Grabska;
Badania naukowe z udziałem człowieka- rozważania etyczne a prawo;
Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki 2017

Marek Grabski;
Magdalena Grabka; Granice kontaktu cielesnego w relacji fizjoterapeuta – pacjent;
Czasopismo: Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach 2017

Marek Grabski;
Anna Michalska; Zdolności regeneracyjne tkanki nerwowej w ośrodkowym układzie nerwowy.
Czy zdołamy obudzić mózg?;
Czasopismo: Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach 2017

Marek Grabski;
Magdalena Wasik; Otyłość a zdrowie;
Czasopismo: Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach 2017

Marek Grabski;
Wypych Żaneta Rola tkanki tłuszczowej w procesie gojenia ran
Czasopismo: Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach 2019

Marek Grabski;
Urbańska Monika; Rola fizjoterapii w leczeniu miażdżycy
Czasopismo: Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach 2019

Marek Grabski;
Opieka pielęgniarska nad chorym po amputacji palca, jako powikłania zespolu stopy cukrzycowej w przebiegu niewyrównanej cukrzycy typu II
Czasopismo: Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach 2020

Marek Grabski;
Pytlak Kamil: Miażdżyca – najczęstsza choroba krajów cywilizacji zachodniej
Czasopismo: Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach 2020

Miejsce pracy

Oddział Zamienie

Znany lekarz

Marek Grabski - ZnanyLekarz.pl