Appointment
Back
TEAM

Marek Grabski, MD, PhD

specialist in medical rehabilitation, physical medicine and balneology and internal medicine
Zamienie Branch
Marek Grabski, MD, PhD
Education

Specialist in medical rehabilitation, physical medicine and internal medicine. Graduate of the Military Medical Academy in Łódź, which he completed in 1989.

In 2003, he obtained the title of Doctor of Medical Sciences. Since 2008, he has been running a private specialist medical practice. Lecturer-adjunct at the Jan Kochanowski University Collegium Medicum in Kielce since 2005. Professional experience based on cooperation with numerous inpatient -neurological, pulmonological and outpatient rehabilitation centres. Currently Head of the Rehabilitation Department of the Provincial Occupational Medicine Centre and Medical Director of the Malinowe Hotels network.

Patients

Scope of advice:

 • Medical rehabilitation
 • Diseases of the locomotor system of various rheumatological, orthopaedic or neurological origin
 • Functional disorders of the musculoskeletal system
 • Treatment of consequences of various diseases
 • Prevention of the progression of chronic diseases – maintaining the longest possible remission time
 • Prevention of chronic diseases of the musculoskeletal system
 • Promoting physical activity
 • Internal diseases
 • Balneology and physical medicine


Diseases treated:

 • Diseases of the musculoskeletal system
 • Diseases of the musculoskeletal system
 • Joint diseases
 • Golfers elbow
 • Sports injuries
 • Degenerative diseases
 • Back pain
 • Shoulder pain
 • Back pain
 • Sciatica
 • Painful shoulder syndrome
 • Rheumatoid arthritis
 • Limitation of mobility
Limb pains
 • Spinal disorders
 • Discopathy
 • Degeneration of joints
 • Musculoskeletal injuries
 • Tennis elbow
 • Faulty posture
 • Tendon pain
 • Hip pain
 • Swellings
Communication

Polish, English

Scientific achievements

Published works:

 • Behaviour of superoxide dismutase, catalase and malondialdehyde in balneotherapy workers in Busko Zdrój Spa having long-term contact with sulphide-sulphide waters – Orthopaedic Quarterly, 1998-3
 • Wykorzystanie buskich wód siarczkowo-siarkowodorowych salych w leczeniu schorzeń narządu ruchu – Leczenie uzdrowiskowe-osiągnięcia, problemy, perspektywy Węgierski Instytut Kultury Warsaw 1998.
 • Application of cryotherapy in the treatment of musculoskeletal organ disorders in Busko Zdrój /own experience/- Leczenie uzdrowiskowe-osiągnięcia, problemy, perspektywy Węgierski Instytut Kultury Warsaw 1998.
 • The influence of saline sulphite-sulphohydrate waters of select indicators of antioxidant defence and peroxidation of red blood cell lipids in patients suffering from rheumatiodal joint inflammation (in vitro research) -Materials of the 13th International Scientific Conference of Molecular and Cell Biology UNESCO/PAS “Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism”. – Cracow 2004.
 • The effect of colchicine and vitamin E on the activity of lysosomal enzymes and ultrastructure of mouse liver cells- Materials of the 13th UNESCO/PAS International Scientific Conference on Molecular and Cell Biology “Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism”. – Cracow 2004.
 • Effect of sulphide-sulphide saline waters on malondialdehyde concentration in red blood cells in patients with rheumatoid arthritis in an in vitro study- Orthopaedic Quarterly 2004-1-121
 • Effect of sulphide-sulphide saline waters on superoxide dismutase activity in red blood cells in patients with rheumatoid arthritis in an in vitro study- Medical Review 2004/61/12
 • Effect of sulphide-sulphide saline waters on catalase activity in red blood cells in patients with rheumatoid arthritis in an in vitro study- Medical News 2006
 • Drug programmes-what future? – Rynek Zdrowia Medycyna Finanse Zarządzanie nr 6-7, July August 2006- editorial debate Zatoński W, Mańczuk M. and Kielce PONS Team: Polish-Norwegian Study (PONS): research on chronic non communicable diseases In European High risk countries- study design- Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2011,Vol 18, No 2, 2003-2006
Marek Grabski, Tomasz Wójcik, Iwona Napora- Review article. Fibromyalgia. Medical Studies 2014; 30 (4): 285-287 DOI (digital object identifier): 10.5114/ms.2014.47930
 • Marek Grabski, Paweł Patrzałek. Chapter in the monograph Uzdrowiskkowy produkt turystyczny, a jego komercyjny odbiorca na przykładzie miejscowości Solec-Zdrój 2015. Kijów ISBN 3384837985

Monika Knefel, Marek Grabski, Paweł Patrzałek. Chapter in the monograph Commercial client of the spa on the example of Solec -Zdrój. 2016 Traditions and Perspectives of Spa Culture Development in Świętokrzyskie Province in the European Context. Spa Culture in Europe. Volume VII. Edited by Bożena Płonka-Syroka, Mateusz Dąsal , Andrzej Syroka. Str.143-157. ISBN 978-83-62-563-56-2.
Location, direction, number of arches and the curvature angle of the spine in younger school-children; Jacek Wilczyński, PhD, Prof. UJK, Marek Grabski, PhD, Ewelina Kamińska-Gwóźdź, PhD, Filip Szołowski, MA; ARCHIVES OF PHYSIOTHERAPY AND GLOBAL RESEARCHES 0; 2018; 22; 33-39 ; English
A current aproche to postural care for patients with cerebral palsy; Agata Michalska, PhD, Prof. Zbigniew Śliwiński, PhD, Justyna Pogorzelska, PhD, Marek Grabski, PhD; 0 Fizjoterapia Polska;; 2018; 3; 102-112; English
Myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries; Marek Grabski, MD; 7; UJK Prof. Marcin Sadowski, MD, PhD, Łukasz Rekść, MD, Aleksander Stępień, MD, Jakub Kuchinka, MD, Paweł Zieliński, Patrycja Ręba, Edyta Barańska; 2018; Medical Studies; 34; 332-336; Polish
Congenital muscular torticollis – a proposal for treatment and physiotherapy-Congenital torticollis – proposals for treatment and physiotherapy; Michalska Agata, Śliwiński Zbigniew, Pogorzelska Justyna, Grabski Marek, Dudek Jolanta, Szmurło Małgorzata, Szczukocki Maciej; Rehabilitacja Medyczna; Details: 2019 T. 23 no. 3, pp. 21-30 p-ISSN: 1427-9622; e-ISSN: 1896-3250


Konferencje naukowe-wystąpienia:

 • Komitet organizacyjny i prowadzenie sesji naukowych podczas ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych reumatologów i rehabilitantów Wojska Polskiego w Busku Zdroju w latach 1993, 1995, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003.
 • Wpływ rehabilitacji uzdrowiskowej na zawroty głowy w zmianach zwyrodnieniowych kręgosłupa szyjnego – ocenianej w posturografii- XV Międzynarodowe Sympozjum Audiologiczne „Audiologia na progu XXI wieku”- Zakopane 2004.
 • Następstwa długotrwałego unieruchomienia- konferencja naukowa „Postępowanie lekarzy i fizjoterapeutów w terapii schorzeń narządu ruchu i schorzeń neurologicznych”- Kielce 4.03.2006
 • Wożakowska- Kapłon B, Grabski M Fizjologiczne aspekty adaptacji układu krążenia człowieka do intensywnego wysiłku fizycznego- Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek w zdrowiu i chorobie”- Kielce 25-26.01.2008
 • Bóle kręgosłupa -Zebranie naukowe PTNW; Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach; 15.02.2010
 • Wykorzystanie wód siarczkowo- siarkowodorowych słonych w profilaktyce i terapii chorób przewlekłych” Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Promocja Zdrowia Inwestycją w Społeczeństwo XXI Wieku- Kielce 18-19. 03 2011 WSEiP
 • BMI polskich 6 i 7 – latków w zależności od ich aktywności ruchowej. Markowska M, Cieśla E, Nowak-Starz G, Grabski M, Król H, Zbroina B.: Międzynarodowe Forum „Zdrowie i Długowieczność”. Kielce 20-22.05.2010
 • Psychofizyczne funkcjonowanie osób starszych powyżej 60 roku życia z terenu województwa Świętokrzyskiego; Cieśla E, Markowska M, Grabski M, Nowak-Starz G, Zbroina B, Cieśla M: Międzynarodowe Forum „Zdrowie i Długowieczność”. Kielce 20-22.05.2010
 • Wykorzystanie wód siarczkowo-siarkowodorowych słonych w leczeniu i profilaktyce wybranych chorób przewlekłych oraz kosmetologii- Konferencja Szkoleniowa Dolnośląskiego Związku Lekarzy Rodzinnych- Świeradów Zdrój- 22.10.2011
 • Nowe możliwości wykorzystania wód mineralnych siarczkowo- siarkowodorowych słonych w leczeniu i profilaktyce chorób przewlekłych- 31 Konferencja Ordynatorów i Kierowników Przychodni Reumatologicznych- standardy w reumatologii 2012. Warszawa 17-18.05.2012
 • Czy warto pojechać do uzdrowiska – Leczenie wspomagające w chorobach reumatycznych – Światowy Dzień Reumatyzmu „Ruch usprawnia” Warszawa 12.10.2012
 • Wykorzystanie wód siarczkowo-siarkowodorowych słonych w profilaktyce i leczeniu chorób przewlekłych Seminarium naukowe Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy Oddział Kielce. Kielce. 26.04.2013
 • Rozwój balneoterapii w ośrodkach Medical Spa- XXIV Kongres Balneologiczny, Świeradów 5-8.09.2013
 • Fizjologiczne skutki długotrwałego unieruchomienia. Seminarium naukowe Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy Oddział Kielce. Kielce. 27.09.2013
 • Rozwój turystyki zdrowotnej na przykładzie uzdrowiska Solec-Zdrój – Seminarium naukowe:„Perspektywy rozwoju funkcji turystyczno – uzdrowiskowych na wybranych obszarach Polski Południowo – Wschodniej” Solec – Zdrój , 6 .11.2013 r.
 • Ocena wpływu wczesnego usprawniania i obciążania operowanej kończyny dolnej 
u chorych w podeszłym wieku poddanych zabiegom endoprotezoplastyki pierwotnej 
i rewizyjnej stawu biodrowego na uzyskiwane wyniki czynnościowe- Międzynarodowy dzień inwalidy XX – edycja. Zgorzelec. 2014-03-20- 2014-03-23. Wójcik T. Kotela I. Grabski M. Gałuszka R. Szczepanowska-Wołowiec B
 • Najnowsze trendy lecznictwa uzdrowiskowego oraz próba wskazania nisz rynkowych. Konferencja naukowa- Turystyka zdrowotna i prozdrowotna- Branżowe forum inowacji. Solec Zdrój 25.06.2015
 • Zastosowanie zabiegów fizykoterapeutycznych w odnowie biologicznej. Seminarium naukowe Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy Oddział Kielce. Kielce. 23.10.2015
 • Komercyjny klient uzdrowiska na przykładzie Solca Zdroju. Grabski M. Bęczkowska M. Międzynarodowa konferencja naukowa- Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Województwie Świętokrzyskim w kontekście europejskim. Kultura uzdrowiskowa w Europie. Busko Zdrój. 24-25.09.2015
 • Znaczenie aktywności ruchowej dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka- seminarium Instytut Fizjoterapii Wydział Lekarski Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Kielce 7.04.2016
 • Ambulatoryjna rehabilitacja lecznicza chorób związanych z pracą w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach- możliwości terapeutyczne dostępnych zabiegów fizykalnych. Seminarium naukowe Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy Oddział Kielce. Kielce. 14.06.2016
 • Znaczenie aktywności fizycznej dla organizmu człowieka poprzez ocenę skutków długotrwałego unieruchomienia. Grabski M. Michalska A. Pogorzelska J. 
II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Pedagogika zdrowia. Dziedzictwo-teraźniejszość- przyszłość. 18-19.05.2016
 • Narastający problem zmian dyskopochodnych wśród młodzieży jako ważne zagadnienie w procesie edukacji zdrowotnej. Pogorzelska J. Grabski M. Zmyślna A. Michalska A II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Pedagogika zdrowia. Dziedzictwo-teraźniejszość- przyszłość. 18-19.05.2016
 • Nauczanie kierowane- proces usprawniania, czy może proces edukacyjno- terapeutyczno- wychowawczy dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu? Michalska A. Pogorzelska J. Grabski M. II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Pedagogika zdrowia. Dziedzictwo-teraźniejszość- przyszłość. 18-19.05.2016
 • Rola Siarkowodoru w organizmie człowieka w odniesieniu do nowoczesnego leczenia uzdrowiskowego; Grabski Marek; V Świętokrzyskie Spotkania Reumatologiczne Polsko-Kanadyjskie Forum Dyskusyjne; Kielce-Cedzyna, Polska 2017-05-26 do 2017-05-27
 • Rola i zastosowanie suplementów diety w odnowie biologicznej; Marek Grabski; Kielce; 31.05.2017: seminarium Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy
 • Czynniki ryzyka w miejscu pracy, w tym w zakresie ergonomii pracy- najczęściej spotykane przyczyny problemów zdrowotnych, rodzaje dysfunkcji, możliwości rehabilitacji osób pracujących w warunkach szkodliwych dla zdrowia.; Grabski Marek Kielce; 08.06.2017 seminarium Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy
 • Ocena skuteczności postepowania fizjoterapeutycznego u pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa; A. Mikołajczyk, M. Grabski, T. Wójcik, 
A. Strzelecka; XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy – Sandomierz, 20-22 października 2022 r
 • Ocena poziomu odczuwanego stresu u osób aktywnych zawodowo zgłaszających występowanie dolegliwości bólowych ze strony kręgosłupa; A. Mikołajczyk, 
M. Grabski, T. Wójcik, A. Strzelecka; XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy – Sandomierz, 20-22 października 2022 r


Recenzje naukowe

Marek Grabski
Możliwości zawodowe fizjoterapeuty w formie jednoosobowej działalności gospodarczej
Monografia wielorozdziałowa “Autorytet biznesu” red. Artur Maik i Martyna Dębska, Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, Kielce 2016
Strony recenzowanego rozdziału: 116-129

Marek Grabski
Siarkowodór – znaczenie biologiczne i możliwości wykorzystania w medycynie i biznesie
Monografia wielorozdziałowa “Autorytet biznesu” red. Artur Maik i Martyna Dębska, Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, Kielce 2016
Strony recenzowanego rozdziału: 130-141

Marek Grabski;
Magdalena Grabka; Marketing w służbie zdrowia – jak promować usługi medyczne?;
Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki 2017

Marek Grabski;
Magdalena Grabka; Funkcja stretchingu w treningu zawodowych tancerzy;
Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki 2017

Marek Grabski;
Magdalena Grabka, Kinga Grabska;
Badania naukowe z udziałem człowieka- rozważania etyczne a prawo;
Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki 2017

Marek Grabski;
Magdalena Grabka; Granice kontaktu cielesnego w relacji fizjoterapeuta – pacjent;
Czasopismo: Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach 2017

Marek Grabski;
Anna Michalska; Zdolności regeneracyjne tkanki nerwowej w ośrodkowym układzie nerwowy.
Czy zdołamy obudzić mózg?;
Czasopismo: Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach 2017

Marek Grabski;
Magdalena Wasik; Otyłość a zdrowie;
Czasopismo: Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach 2017

Marek Grabski;
Wypych Żaneta Rola tkanki tłuszczowej w procesie gojenia ran
Czasopismo: Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach 2019

Marek Grabski;
Urbańska Monika; Rola fizjoterapii w leczeniu miażdżycy
Czasopismo: Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach 2019

Marek Grabski;
Opieka pielęgniarska nad chorym po amputacji palca, jako powikłania zespolu stopy cukrzycowej w przebiegu niewyrównanej cukrzycy typu II
Czasopismo: Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach 2020

Marek Grabski;
Pytlak Kamil: Miażdżyca – najczęstsza choroba krajów cywilizacji zachodniej
Czasopismo: Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach 2020

Place of work

Zamienie Branch

Znany lekarz

Marek Grabski - ZnanyLekarz.pl