Appointment

Cookie policy

Polityka plików cookies odnosi się do strony internetowej www.cmneuro.pl (dalej „Serwis”), którą prowadzi Medical Planet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

I. Wstęp

Serwis www.cmneuro.pl używa plików cookies.
W niniejszym dokumencie informujemy o korzystaniu z plików cookies w Serwisie www.cmneuro.pl

II. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych jest Medical Planet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 6 lok. U9A, 01-793 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000891144, posiadającą numer NIP: 5252856766, REGON: 388531188, zwana dalej „Administratorem”. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@medicalplanet.com.pl.

Zapewniamy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO). Niniejsza informacja o plikach cookies jest częścią informacji o ochronie prywatności, dostępnej [TUTAJ]

III. Jakie Twoje dane przetwarzamy?

Możemy przetwarzać dane dotyczące sposobu korzystania z Serwisu za pomocą komputera, telefonu, tabletu lub innego urządzenia, za pomocą którego uzyskujesz dostęp do Serwisu. Niektóre z tych danych, w połączeniu z innymi danymi, mogą stanowić dane osobowe.

Za pomocą stosowanych technologii internetowych możemy przetwarzać np.:

IV. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe umieszczane na Twoim urządzeniu przez odwiedzane strony internetowe. Pliki cookies są następnie wysyłane z powrotem do odwiedzonej strony przy każdej kolejnej wizycie lub do innej strony internetowej, która rozpoznaje taki plik cookie. Pliki cookies wykorzystywane są w celu usprawnienia działania Serwisu, a także w celu przekazywania informacji właścicielowi Serwisu. Takie informacje mogą być wykorzystywane do świadczenia bardziej spersonalizowanych i responsywnych usług. Pliki cookies mogą być albo własnymi plikami cookies ustawionymi bezpośrednio przez nas na Twoim urządzeniu, albo plikami cookies innych firm ustawionymi przez zewnętrznego dostawcę w naszym imieniu.

Pliki cookies używane w Serwisie www.cmneuro.pl zostały podzielone na następujące kategorie:

a) niezbędne pliki cookies;
b) preferencyjne lub funkcjonalne pliki cookies;
c) analityczne pliki cookies;
d) targetingowe lub reklamowe.

V. Z jakich plików cookies korzystamy?

Niezbędne pliki cookies – pliki cookies, które są niezbędne do korzystania z Serwisu www.cmneuro.pl służą m.in. do zapewnienia stabilności jego funkcjonowania. Te pliki cookie są absolutnie niezbędne, aby Serwis www.cmneuro.pl mógł świadczyć usługi, o które prosiłeś i/lub wyłącznie w celu transmisji usług i/lub Serwisu www.cmneuro.pl

Preferencyjne lub funkcjonalne pliki cookies – są niezbędne do zapamiętania wybranych preferencji dot. prywatności, wypełnienia udostępnionych przez nas formularzy on-line, zapamiętania ustawień strony internetowej.

Analityczne pliki cookies – pliki cookies wykorzystujemy jednie wówczas, gdy wyrazisz na to zgodę. Te pliki cookies pomagają nam ulepszać i mierzyć wydajność Serwisu www.cmneuro.pl poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak z niego korzystasz.

Targetingowe lub reklamowe – pliki cookies, które śledzą aktywność online użytkowników w celu tworzenia profili użytkowników na potrzeby wysyłania reklam lub śledzenia użytkownika na stronie internetowej lub na kilku stronach internetowych w podobnych celach marketingowych.

VI. Cele w jakich używamy plików cookies:

VII. Jak długo pliki cookies pozostają przetwarzane na moim urządzeniu?

Czas, przez jaki pliki cookies pozostaną na Twoim urządzeniu, będzie zależał od tego, czy są to pliki „stałe”, czy „sesyjne”:

VIII. Automatyczne przetwarzanie danych (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

W związku z dostępem do Serwisu, dane z urządzenia końcowego przetwarzane są w sposób zautomatyzowany w związku z jego wywołaniem lub wykonywaniem aktywności na stronie, dzięki czemu jako Administrator danych możemy oceniać niektóre czynniki dotyczące Ciebie, w celach, dla których używamy plików cookies.