Umów wizytę
Wróć do zespołu
ZESPÓŁ

lek. Justyna Fiałkowska

neonatolog
Oddział Zamienie
Oddział Żoliborz
lek. Justyna Fiałkowska
Wykształcenie
 • Ponad 5 lat doświadczenia jako specjalista neonatolog – aktualnie w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie
 • Szkoła Psychoterapii Gestalt, Warszawa – w trakcie szkolenia
 • Organizacja i Zarządzanie Badaniami Klinicznymi, studia podyplomowe, Uczelnia im. Łazarskiego, Warszawa
 • Integracja Sensoryczna – terapia i diagnoza SI, studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, Toruń
 • Przygotowanie pedagogiczne, studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, Toruń
 • Centrum Nauki o Laktacji, Warszawa, Certyfikowany Doradca Laktacyjny
 • Specjalizacja Lekarska, Neonatologia, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, Katowice
 • Wydział Lekarski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
Pacjenci
  • Noworodki, niemowlęta, dzieci do 2. r.ż.:

 

 • Noworodki z wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu, z wrodzonymi
  niepełnosprawnościami.
 • Dzieci urodzone przedwcześnie.
 • Dzieci urodzone w terminie z żółtaczką, słabym przyrostem masy ciała, ulewaniami, obniżonym napięciem mięśniowym, nadmierną sennością, małą aktywnością
  ruchową.
 • Dzieci, które po urodzeniu były resuscytowane lub uzyskały niższe punkty w
  skali Apgar, z wrodzonymi wadami, z małą urodzeniową masą ciała (< 2500 g),
  noworodki hipotroficzne lub takie, które miały powikłania okresu
  okołoporodowego (np. dystocja barkowa, niedotlenienie czy zachłyśnięcie
  wodami płodowymi).
 • Niemowlęta wchodzące w czas rozszerzania diety.
 • Dzieci poniżej 2. roku życia, które prezentują niepokojące rodziców objawy.
Komunikacja

Język polski, język angielski

Kursy i szkolenia

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE (neonatologiczno-pediatryczne)

 • Kurs USG jamy brzusznej, Kruszymed, Poznań
 • webinar Immunobiom 2022, certyfikat
 • Kongres Pediatryczno-Żywieniowy, certyfikat “Specjalista Przyjazny Dzieciom”
 • 12th International Congress of Union of European Neonatal and Perinatal Societies – Everyday practical challenges in neonatology, Kraków
 • Ogólnopolska konferencja integracji sensorycznej, Warszawa
 • NLS Provider Course, Europejska Rada resuscytacji, Poznań
 • Using the Assessment Tool for Lingual Frenulum Function, Hazelbaker
  Lactation Institute
 • Bayley training in Bayley Scales of Infant and Toddler Development
 • Visual impairment in infants with brain damage: from assessment to
  intervention, dr Andrea Guzzetta, Akademia Wyspa, Gdańsk
 • Wejścia centralne, kurs USG, Szpital Ujastek
 • Kurs Oceny Globalnych Wzorców Ruchowych według Prechtla, Kurs
  Podstawowe, prof. Christa Einspieler, Fundacja NBAS, Warszawa
 • Ankyloglossia u noworodków i niemowląt, diagnoza i terapia, dr Mira
  Rządzka
 • 2020 – eProinfantis
 • 2020 – 9th Neonatology Online Conference in Kosice
 • Żywienie wcześniaka i noworodka wymagającego intensywnej terapii,
  Baxter Education Center
 • USG kanału kręgowego. Nowe standardy bezpieczeństwa badań USG
  w praktyce, Radiologia w Neonatologii, Gdynia
 • Podstawy EBM – Medycyny Opartej na danych naukowych, Fundacja
  Nutricia, Warszawa
 • aEEG Clinical Fundamentals and Applications in the NICU, Neonatal
  Care Academy, Warszawa
 • Wczesna diagnostyka neurorozwojowa metodą Vojty, Wrocław
 • Resuscytacja Wcześniaków, Zespoły ucieczki powietrza, Zimowa Szkoła Neonatologii, Wisła
 • Kurs Resuscytacji Noworodka, Warszawa
 • Ciągłe Leczenie Nerkozastępcze, Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
 • Echoultrasonografia, kurs, Medisono, Kraków
 • Echoultrasonografia, warsztaty, prof. Samir Gupta, Poznań
 • Doppler USG, kurs, Jaworzno
 • Przezklatkowe USG płuc noworodka, kurs, Medisono, Kraków
 • 5th Symposium Asphyxia & Hypothermia/6th European Symposium on Delivery Room Management, Dresden, Niemcy
 • USG u noworodków z niską urodzeniową masą ciała, kurs, dr n.med. Renata Bokiniec, Warszawa
 • Wentylacja gwarantowaną objętością, prof. Keszler/prof. Piotrowski, Poznań
 • Golden First Hour after Birth, iPOKRATES, Kraków
 • NLS Provider Course, Europejska Rada resuscytacji, Warszawa

SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE

 • Szkoła Psychoterapii Gestalt, Warszawa
 • Odcienie osobowości – kierunki pracy z klientem z tzw. osobowością borderline, narcystyczną, zależną oraz unikającą – poziom podstawowy, Igor
  Rotberg, Integri TSR
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – kurs podstawowy i
  zaawansowany, CTSR
 • Level 1 in Narrative Therapy, The Institute of Narrative Therapy
 • Studium Integracyjnej Terapii Osób po Traumie – st. I i II, Igor Rotberg,
  Integri TSR
 • Terapia Narracyjna z zastosowaniem techniki eksternalizacji, Igor Rotberg, Integri TSR
 • Program redukcji stresu w oparciu o MBSR – trening uważności
  opracowanego przez prof. Jona Kabat-Zinna “Poznaj mindfulness, opanuj stres”
  Zuza Ziomecka, Warszawa