Umów wizytę
Wróć do zespołu
ZESPÓŁ

dr Aleksandra Jędryszek-Geisler

psycholog, specjalista interwencji kryzysowej
Oddział Żoliborz
Centrum Medyczne Neuro
Wykształcenie
 • Doktorat w dziedzinie Psychologii – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Psychologia – Uniwersytet SWPS w Warszawie
 • Pedagogika – Wyższa Szkoła Humanistyczna w Elblągu
Pacjenci

Dorośli i dzieci.

Komunikacja

Język polski

Publikacje
 • Jędryszek-Geisler A., Izdebski P., „Straty i zyski zasobów osobistych a wypalenie zawodowe na przykładzie badań nauczycieli”, 2019
 • Jędryszek-Geisler A., Izdebski P., „Osobowość nauczyciela a wypalenie zawodowe”, 2019
 • Jurczyk M., Jędryszek-Geisler A., „Poziom lęku i agresji u osób pierwszy raz odbywających karę pozbawienia wolności oraz recydywistów penitencjarnych”, 2017
 • Jurczyk M., Jędryszek-Geisler A., „Wypalenie zawodowe wśród nauczycieli w Polsce i Anglii”, 2016
 • Jurczyk M., Jędryszek-Geisler A., „Wypalenie zawodowe wśród pracowników domów pomocy społecznej w Polsce i Wielkiej Brytanii, 2014
 • Jędryszek-Geisler A., „Korelaty wypalenia zawodowego u nauczycieli w Polsce i w Anglii”
 • Jędryszek-Geisler A., „Straty i zyski zasobów osobistych a wypalenie zawodowe u funkcjonariuszy Służb Więziennej”
 • Jędryszek-Geisler A., „Sprawozdanie z II Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej”
 • Jędryszek-Geisler A., „Biologiczne uwarunkowania agresji”, 2015
 • Jędryszek-Geisler A., „Lęk osób zagrożonych wykluczeniem społecznym a ich aktywizacja zawodowa” 2014
 • Jędryszek-Geisler A., „Poziom lęku osób bezrobotnych w Polsce i Wielkiej Brytanii” 2014
 • Jędryszek-Geisler A., „Wychowawca w pracy z młodzieżą niedostosowaną”, 2012
 • Jędryszek-Geisler A., „Gdy nauczyciel jest zmęczony pracą” 2012
 • Jędryszek-Geisler A., „Agresywna młodzież”, 2011
 • Jędryszek-Geisler A., „Ważne jest wsparcie rodziców”, 2011
 • Jędryszek-Geisler A., „ Trudny okres dorastania”, 2011
 • Jędryszek-Geisler A., „Szkoła w placówce resocjalizacyjnej”, 2011
 • Jędryszek-Geisler A., „Przechowalnia bagażu”, 2011
 • Jędryszek-Geisler A., „ Biologiczne uwarunkowania uzależnień”, 2011
 • Jędryszek-Geisler A., „Czasem wystarczy rozmowa”, 2010
 • Jędryszek-Geisler A., „O empatii”, 2010
 • Jędryszek-Geisler A., „Wyrównywanie zaległości szkolnych wychowanków MOW”, 2010
 • Jędryszek-Geisler A., „Uczeń z dysgrafią”, 2010
 • Jędryszek-Geisler A., „Zrozumieć trudnego ucznia”, 2010
 • Jędryszek-Geisler A., „Depresja nastolatków”, 2010
 • Jędryszek-Geisler A., „Drapieżnicy działający w społeczeństwie”, 2009
 • Jędryszek-Geisler A., „Uczeń trudny”, 2009
 • Jędryszek-Geisler A., „Zdolność współodczuwania”, 2009
 • Jędryszek-Geisler A., „Starość w ujęciu Jana Pawła II.”, 2008
 • Jędryszek-Geisler A., „Człowiek kompetentny, dialog pedagogiczny, dydaktyka medialna, edukacja medialna, inkulturacja, kompetencje operacyjne, lekcja hipertekstowa, pedagogika medialna, system medialny, tablica laserowa, wychowanie subsydiarne”, 1999