Umów wizytę
Wróć do zespołu
ZESPÓŁ

mgr Agnieszka Sadowska

psycholog
Oddział Zamienie
Oddział Żoliborz
mgr Agnieszka Sadowska

Jestem psychologiem specjalizującym się w diagnozie psychologicznej, interwencji kryzysowej oraz rozwijaniu kompetencji społecznych. Moja praktyka obejmuje badania nad rozwojem intelektualnym dzieci, zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz problemami z koncentracją uwagi i impulsywnością u dzieci i młodzieży. Jako specjalista interwencji kryzysowej oferuję wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. Wierzę w znaczenie edukacji, podnoszenia świadomości oraz wsparcia emocjonalnego jako kluczowych elementów w radzeniu sobie z stresem. Moja praktyka obejmuje dzieci, młodzież i dorosłych.

Wykształcenie
 • 2004–2008, Uniwersytet SWPS Warszawa, studia na kierunku psychologia, tytuł zawodowy: magister
 • 2000–2003, Uniwersytet Szczeciński, studia wyższe zawodowe (licencjat) na kierunku socjologia w zakresie specjalności: doradztwo psychospołeczne
Pacjenci

Dzieci, młodzież i dorośli – diagnostyka i terapia pacjentów:

 • ze spektrum autyzmu
 • z ADHD
 • z niepełnosprawnościami: niepełnosprawność intelektualna, mózgowe porażenie dziecięce
 • z zaburzeniami lękowymi
 • z chorobami rzadkimi
 • z chorobami genetycznymi
 • z zachowaniami nieadekwatnymi kontekstowo
 • z depresją
 • ze złożonymi potrzebami komunikacyjnym
 • z zaburzeniami wieku nastoletniego: okaleczenia, próby samobójcze, obrony autystyczne (wycofanie)

 

 • interwencja kryzysowa – pomoc psychologiczna
 • psychoterapia i wsparcie dla rodziców – kryzysowe, emocjonalne, psychoedukacyjne
 • trening umiejętności społecznych (TUS)
 • terapia rodzica dziecka niepełnosprawnego/dziecka z dysfunkcjami
 • grupy wsparcia dla rodziców / półterapeutyczne – dla rodziców w turnusach
 • wsparcie w wypaleniu zawodowym

 

Wykonywana diagnostyka:

 • spektrum autyzmu: ADOS 2, ASRS
 • ADHD: Conners 3, DIVA-5
 • skala inteligencji: IDS, Stanford-Binet 5, WISC®-V
 • lęk – jako stanu/cechy: STAIC i STAI
 • depresja – CDI 2
 • temperamentu
 • pamięć i uczenie się
 • rozwój emocjonalny
 • osobowość
 • samoocena
 • kompetencje społeczne
Komunikacja

Język polski

Kursy i szkolenia
 • Uniwersytet SWPS Warszawa. Studia podyplomowe: Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej
 • Instytut Psychologii Zdrowia PTP Warszawa. Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej
 • Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej „INTRA” Warszawa. Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego
 • Wykorzystanie ADOS-2 w praktyce klinicznej
 • Uprawnienia Diagnostyczne Skala Inteligencji Stanford – Binet 5
 • Certyfikat Audytora Wewnętrznego SZJ wg normy EN ISO 9001:2015
Miejsce pracy
 • Oddział Żoliborz
 • Oddział Zamienie