Umów wizytę
OFERTA

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży

Powrót do oferty

Oferujemy turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży. Po ustaleniu potrzeb pacjenta na wizycie konsultacyjnej przygotowujemy indywidualny plan terapii obejmujący 5-dniowy lub 10-dniowy turnus rehabilitacyjny (z wyłączeniem weekendów), prowadzony w wielospecjalistycznym zespole, umożliwiający odbycie codziennej terapii w wymiarze min. 90 min. Po odbyciu turnusu pacjent otrzymuje 8-tygodniowy plan zajęć w domu opracowany przez specjalistów uczestniczących w rehabilitacji. Istnieje możliwość zdalnych konsultacji monitorujących realizację celów założonych w planie i odpowiedź na pytania, jakie pojawią się po zakończeniu turnusu.

Wskazania

Dzieci urodzone przedwcześnie
Zaburzenia rozwoju psychoruchowego
Nienormatywne napięcie mięśniowe – wzmożone lub obniżone
Nieprawidłowości ortopedyczne i wady postawy
Trudności w zakresie motoryki małej i dużej
Zaburzenia integracji sensorycznej
Zaburzenia ze spektrum autyzmu
Korowe zaburzenia mowy
Zaburzenia artykulacji
Zaburzenia karmienia i wybiórczość pokarmowa
Nadpobudliwość i problemy z koncentracją
Problemy z nauką i trudności z pamięcią
Wsparcie w zakresie zachowań trudnych i adaptacji
Zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego
Mózgowe porażenie dziecięce
Niepełnosprawność intelektualna
Wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego
Zespoły genetyczne
Choroby nerwowo-mięśniowe
Niepełnosprawność wzrokowa