Umów wizytę
OFERTA

Konsultacje i rehabilitacja dzieci i młodzieży

Powrót do oferty

W pracy z dziećmi i młodzieżą uczestniczy – w zależności od potrzeby – jeden bądź kilku terapeutów.

Po zdefiniowaniu głównych obszarów wymagających wsparcia, przygotowujemy indywidualny plan terapii, którego celem jest umożliwienie dziecku przezwyciężenie trudności wynikających z zaburzeń bądź niepełnosprawności i stworzenie warunków do rozwinięcia możliwie najpełniejszego potencjału edukacyjnego, a także pomoc w uzyskaniu samodzielności.

Wskazania

Dzieci urodzone przedwcześnie
Zaburzenia rozwoju psychoruchowego
Nienormatywne napięcie mięśniowe – wzmożone lub obniżone
Nieprawidłowości ortopedyczne i wady postawy
Trudności w zakresie motoryki małej i dużej
Zaburzenia integracji sensorycznej
Zaburzenia ze spektrum autyzmu
Korowe zaburzenia mowy
Zaburzenia artykulacji
Zaburzenia karmienia i wybiórczość pokarmowa
Nadpobudliwość i problemy z koncentracją
Problemy z nauką i trudności z pamięcią
Wsparcie w zakresie zachowań trudnych i adaptacji
Zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego
Mózgowe porażenie dziecięce
Niepełnosprawność intelektualna
Wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego
Zespoły genetyczne
Choroby nerwowo-mięśniowe
Niepełnosprawność wzrokowa