Umów wizytę
BLOG

ADHD u dorosłych część I – odblokowanie potencjału

Powrót do bloga

„ADHD to tylko problem dziecięcy”

Wielu ludzi wciąż uważa, że ADHD to coś, z czego dzieci wyrastają. Chociaż objawy mogą się zmieniać z wiekiem, ADHD pozostaje problemem przez całe życie i wymaga ciągłego leczenia i wsparcia.

„Osoby z ADHD są leniwe i niezorganizowane”

Ten stereotyp wynika z trudności, jakie osoby z ADHD mogą mieć z zarządzaniem czasem, organizacją i koncentracją. Jednak te wyzwania nie są wynikiem lenistwa, lecz zaburzenia funkcji wykonawczych mózgu, które są częścią ADHD.

 „ADHD to wymówka dla braku dyscypliny”

Niektórzy mogą postrzegać ADHD jako wymówkę dla złego zachowania lub braku samokontroli. W rzeczywistości ADHD jest uznawane przez środowisko medyczne jako zaburzenie neurologiczne, które wpływa na różne aspekty funkcjonowania.

„Każdy ma trochę ADHD”

Chociaż wielu ludzi może czasami doświadczać rozproszenia uwagi lub impulsywności, to nie oznacza, że wszyscy mają ADHD. Bagatelizowanie zaburzenia w ten sposób może prowadzić do pomniejszenia trudności, z jakimi borykają się osoby z rzeczywiście zdiagnozowanym ADHD.

„Leki na ADHD to magiczne pigułki”

Istnieje błędne przekonanie, że leki na ADHD są „magicznym rozwiązaniem” dla wszystkich problemów związanych z zaburzeniem. W rzeczywistości leki są tylko jednym elementem kompleksowego planu leczenia, który powinno obejmować również terapię, coaching i inne interwencje.

„Osoby z ADHD nigdy nie odniosą sukcesu”

Wiele osób z ADHD odnosi znaczące sukcesy w różnych dziedzinach, wykorzystując swoje unikalne zdolności i pasje.

„ADHD jest wynikiem złego rodzicielstwa”

Niekiedy uważa się, że ADHD jest wynikiem złego wychowania lub braku dyscypliny w domu. Badania naukowe jednoznacznie wskazują, że ADHD ma podstawy biologiczne i genetyczne, a styl wychowania nie jest przyczyną tego zaburzenia.

Trudności z dostosowywaniem się

ADHD to zaburzenie deficytu uwagi z hiperaktywnością. ADHD u dorosłych może objawiać się na różne, często zaskakujące sposoby, wpływając na codzienne życie, pracę zawodową i relacje interpersonalne. Dorosłe osoby z ADHD mają trudności z dostosowywaniem się do zmieniających się sytuacji, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Problemy te wynikają z kilku kluczowych aspektów zaburzenia, które wpływają na ich funkcjonowanie.

1. Trudności z funkcjami wykonawczymi

Funkcje wykonawcze to zestaw umiejętności kognitywnych niezbędnych do planowania, organizacji, podejmowania decyzji, regulacji emocji i zachowania kontroli nad impulsami. Osoby z ADHD często mają słabsze funkcje wykonawcze, co może utrudniać im:

  • planowanie i przewidywanie konsekwencji swoich działań
  • organizację codziennych zadań i zarządzanie czasem

adaptację do zmieniających się wymagań i sytuacji

2. Problemy z regulacją emocjonalną

ADHD często wiąże się z trudnościami w regulacji emocjonalnej, co oznacza, że dorosłe osoby z tym zaburzeniem mogą mieć problem z kontrolowaniem swoich emocji w odpowiedzi na stresujące lub nieoczekiwane zdarzenia. To może prowadzić do nadmiernej reakcji lub trudności w przyjęciu bardziej zrównoważonej perspektywy.

3. Impulsywność

Impulsywność jest jednym z kluczowych objawów ADHD i może utrudniać dostosowanie do nowych sytuacji. Osoby z ADHD mogą działać bez głębszego zastanowienia nad konsekwencjami, co może wpływać na ich zdolność do przystosowania się do zmian lub przestrzegania ustalonych norm i procedur.

4. Hiperaktywność i niepokój

Dorosłe osoby z ADHD mogą doświadczać wewnętrznego niepokoju lub potrzeby ciągłego ruchu. Ta nieustanna aktywność może przeszkadzać w skupieniu się na zadaniu, a także w dostosowaniu do sytuacji, które wymagają spokoju i cierpliwości.

5. Problemy z koncentracją

Trudności z utrzymaniem uwagi mogą sprawić, że dorosłe osoby z ADHD mają problem z konsekwentnym wykonywaniem zadań wymagających długotrwałej koncentracji. To może być szczególnie wyzwanie w sytuacjach, które wymagają szybkiego dostosowania do nowych informacji lub zmian.

Nietypowe objawy

ADHD u dorosłych może mieć wiele różnych objawów, z których niektóre mogą być zaskakujące. 

  • Hiperfokus: Mimo że ADHD często kojarzy się z problemami z koncentracją, dorosłe osoby z ADHD mogą czasami przejawiać zdolność do nadmiernego koncentrowania się na zadaniach, które ich interesują. Może to prowadzić do ignorowania innych ważnych zadań lub zobowiązań.
  • Nietypowe nawyki sensoryczne: Osoby dorosłe z ADHD mogą wykazywać zwiększoną wrażliwość na bodźce sensoryczne, takie jak dźwięki, światło czy dotyk, co może prowadzić do nietypowych nawyków, takich jak noszenie tylko pewnego rodzaju ubrań czy unikanie głośnych miejsc.
  • Nieumiejętność relaksu: Dorosłe osoby z ADHD często mają trudności z uspokojeniem się i zrelaksowaniem. Nawet w chwilach spokoju mogą czuć się niespokojne lub zmuszone do wykonywania jakiejś aktywności.
  • Zapominalstwo w nieoczekiwanych momentach: Chociaż zapominalstwo może być typowym objawem, u dorosłych z ADHD może ono występować w nietypowych, często krytycznych momentach, takich jak zapomnienie o ważnych rocznicach czy terminach, nawet jeśli są one dobrze znane i planowane.
  • Impulsywne podejmowanie decyzji życiowych: Decyzje dotyczące kariery, związków czy finansów mogą być podejmowane impulsywnie, bez głębszego zastanowienia nad długoterminowymi konsekwencjami.
  • Zmienne nastroje i emocje: ADHD może prowadzić do szybkich i nieprzewidywalnych zmian nastroju, które nie zawsze są spowodowane zewnętrznymi okolicznościami. To może być mylące zarówno dla osoby z ADHD, jak i dla jej otoczenia.
  • Trudności z utrzymaniem porządku: Problemy z organizacją mogą prowadzić do chaotycznego stylu życia, gdzie dom lub miejsce pracy są nieuporządkowane, co z kolei wpływa na ogólne samopoczucie i efektywność.
  • Emocjonalna impulsywność: Reagowanie emocjonalne bez filtrowania, które może być odbierane jako brak taktu lub nadmierna szczerość, często prowadzące do niezręcznych lub trudnych sytuacji społecznych.

Część II – ADHD u dorosłych – diagnoza i różnice w objawach u kobiet 

Autor: Monika Plata

__
Photo: Freepik.com