Umów wizytę
Wróć do zespołu
ZESPÓŁ

mgr Mateusz Burak

Dyrektor ds. usług fizjoterapeutycznych
fizjoterapeuta, biegły sądowy z dziedziny fizjoterapii i rehabilitacji
Oddział Zamienie
mgr Mateusz Burak

Jestem związany z fizjoterapią od 12 lat. Zajmuję się głównie rehabilitacją neurologiczną dzieci. Dodatkowo wykonuję kompleksową terapię blizn oraz fizjoterapię dorosłych pacjentów bólowych. Wspólnie z lekarzami zajmuję się także kwalifikowaniem pacjentów do zabiegów osteotomii derotacyjnej, podawania toksyny botulinowej, selektywnej dorsalnej rizotomii (SDR), pompy baklofenowej oraz deep brain stimulation (DBS). Ukończyłem staż w renomowanym szpitalu klinicznym UZ Leuven w Belgii.

Wykształcenie
 • Fizjoterapia – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pacjenci

Dzieci i dorośli:

 • Dzieci ze schorzeniami neurologicznymi, genetycznymi, ortopedycznymi.
 • Pacjenci po zabiegach selektywnej dorsalnej rizotomii (SDR), po operacjach osteotomii derotacyjnej i osteotomii miednicy.
 • Pacjenci z zespołem objawów chorobowych w postaci mózgowego porażenia dziecięcego (MPD).
 • Dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego – zaburzenia procesów SI
 • Dorośli z zespołami bólowymi i innymi zaburzeniami w obrębie narządu ruchu.

Opinie sądowe.

Komunikacja

Język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, język ukraiński

Kursy i szkolenia
 • Ocena neurorozwojowa dziecka i przykłady postępowania fizjoterapeutycznego
 • Akupunktura kliniczna i suche igłowanie (I, II stopień)
 • Integracyjna terapia blizn
 • Reedukacja oddechowa w terapii dzieci
 • Badanie dziecka z MPD pod kątem analizy chodu
 • Movement Analysis and Education Strategies (MAES)
 • Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z chorobami neurologicznymi i nerwowo-mięśniowymi
 • Kurs podstawowy metody PNF
 • Najnowsze podejście do deformacji stopy – Beverly Cusick
 • Łagodna chiropraktyka i osteopatia strukturalna wg. dr Ackermanna
 • Neurorozwojowa diagnostyka i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego)
 • Integracja Sensoryczna (I, II stopień)
 • Kinesiology Taping (podstawowy i zaawansowany)
 • FDM podstawowy
 • FDM w pediatrii
 • FDM NEURO
 • Manipulacje powięziowe wg. Luigiego Stecco – FM (I, II, III, IV stopień)
 • Zastosowanie ortezy dynamicznej DUNAG 02 (I, II, III stopień)
 • Neurologia dziecięca
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii – szkolenie rekomendowane przez KIF
 • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli
Istotne konferencje naukowe (udział czynny)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – „Człowiek, Zdrowie, Środowisko”. Prezentacja pracy pt. „Wpływ wypalenia zawodowego na postawę wobec pacjenta”. Kielce, 5-6 listopada 2015 r.
 • Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego – prezentacja pracy pt. „Analiza postaw społecznych wobec ludzi starszych”. Wrocław, 24-25 listopada 2016 r.
Publikacje
 • Kuliński W., Burak M.: Problemy w postępowaniu fizykalno-usprawniającym w zespole Schwartza-Jampela – opis przypadku. Studia Medyczne 2014; 3 0:261-264.
 • Kuliński W., Burak M., Michalska A.: Odległa obserwacja przypadku zespołu Schwartza-Jampela. Wiadomości Lekarskie 2018; 7:1430-1432.
 • Michalska A., Burak M., Połatyńska K., Wendorff J.:Ocena zaburzeń komunikacji u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym z zastosowaniem Communication Function Classification System. Neurologia Dziecięca 2018;27:53-58.