Umów wizytę
Wróć do zespołu
ZESPÓŁ

mgr Kaja Jachimska

psycholog dziecięcy
Oddział Żoliborz
mgr Kaja Jachimska
Wykształcenie
 • Psychologia – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Pedagogium
Pacjenci

Dzieci w wieku od 1,5. r.ż. do nastoletniości z wyzwaniami rozwojowymi:

 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • spektrum autyzmu,
 • niepełnosprawność intelektualna,
 • choroby rzadkie,
 • choroby genetyczne,
 • zachowania nieadekwatne kontekstowo,
 • dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi.

A także:

 • osoby zainteresowane wykonaniem testu inteligencji Stanford Binet-5,
 • konsultacje pod kątem diagnozy w kierunku spektrum autyzmu,
 •  budowanie indywidualnych systemów komunikacyjnych (AAC) dla osób w każdym wieku.
Komunikacja

Język polski

Kursy i szkolenia
 • Funkcjonowanie wzrokowo dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną, a praca w gabinecie terapeutycznym (Anna Jarosz
 • Studium komunikacji alternatywnej i wspomagającej (Monika Jerzyk)
 • Strategia komunikacyjna – komponenty składowe i proces tworzenia (Monika Jerzyk)
 • Jak planować proces wspierania rozwoju komunikacji użytkowników AAC? (Alina Smyczek)
 • Model aktywny w strategiach komunikacyjnych i zabawie (Gadatek –M onika Jerzyk)
 • Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin z dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi (dr Magdalena Grycman)
 • System językowy „słowik”: idea, budowa, i personalizacja. Wspomaganie rozwoju języka użytkowników AAC
 • Certyfikowane szkolenie „Trener TUS dzieci i młodzieży”
 • Szkolenie: Edukacja uczniów niemówiących, używających alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (Alina Smyczek)
 • VB-MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii
 • Szkolenie: Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (Alina Smyczek)
 • Kurs „Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka?” (Jacek Kielin)
 • Konferencja „Badabada” – program wczesnego wykrywania autyzmu
 • Terapia ręki: diagnoza – terapia – masaż – I i II stopnia
 • Szkolenia wewnętrzne:
  • PECS – strategie uczenia i strategie korekty błędu, najważniejsze aspekty I i II fazy;
  • Samokontrola a zachowania trudne;
  • ESDM – przedstawienie kwestionariusza;
  • rogram TEACCH w pracy z dzieckiem z autyzmem;
  • VB-MAPP – zapoznanie się z narzędziem.
 • Stosowanie Testu PEP-3-PL: udział w projekcie adaptacji i walidacji Testu PEP-3-PL
 • Konferencja „Oswoić autyzm – geneza i pomoc rodzinie z autyzmem”
 • AAC – Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się – poziom zaawansowany
 • Szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych”
 • AAC – Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się – poziom podstawowy
 • Szkolenie PECS – I poziom
 • Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne
 • Szkolenie „Test Apercepcji Tematycznej”