Umów wizytę
Wróć do zespołu
ZESPÓŁ

mgr Ewa Korusiewicz

neurologopeda
Oddział Żoliborz
mgr Ewa Korusiewicz

Pracuję z dziećmi jako neurologopeda od 2012 roku. Konsultuję niemowlęta, pracuję z dziećmi w okresie 0-3 lat, z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi.

Mam doświadczenie w pracy z dziećmi w spektrum autyzmu, z zespołami genetycznymi,  z trudnościami w rozwoju mowy i przyswajaniu języka, z niepłynnością mowy, z zaburzeniami artykulacji, z trudnościami w karmieniu. 

Patrzę na dziecko całościowo uwzględniając sposób pionizacji i nabywania funkcji chodzenia, rozwój mówienia oraz rozwój myślenia i  zmysłów Jako pedagoga interesuje mnie również otoczenie wychowawcze dziecka.

Stosuję różnorodne techniki ruchowe i stymulacje czuciowe dobierając sposób postępowania do potrzeb dziecka. W tej chwili wiodącym sposobem mojej pracy jest Metoda Padovan Neurofunkcjonalnej Reorganizacji. Wspomagam się również wiedzą z zakresu integracji sensorycznej i technikami czaszkowo/krzyżowymi oraz innymi wyuczonymi metodami pracy.

Moim zasobem jest wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi na różnych stanowiskach od 1997 roku. Dzieci wciąż mnie inspirują do dalszego rozwoju zawodowego.

Wykształcenie
 • Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej, pedagog specjalny, specjalność: pedagogika terapeutyczna; 1996 r.
 • Pomagisterskie Studium Logopedyczne przy Uniwersytecie Warszawskim; logopeda dyplomowany, 1998 r.
 • Studium Edukacji Niezależnej przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego; specjalizacja: przedszkolna pedagogika waldorfska, 2002 r.
 • Studium Neurologopedii Klinicznej na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, neurologopeda kliniczny, 2012 r.
Kwalifikacje
 • Terapeutka Metody Padovan Neurofunkcjonalnej Reorganizacji, certyfikat 2018 r.
 • Terapeutka Integracji Sensorycznej: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, certyfikat nr 320, 2004 r.
 • Certyfikowany Muzykoterapeuta Komórkowy – Barbara Romanowska, certyfikat 2013 r.
 • Terapeutka Terapii Czaszkowo – Krzyżowej w ujęciu biodynamicznym, certyfikat 2023 r.
Pacjenci

Dzieci w różnym wieku z trudnościami w karmieniu, rozwoju mowy, w przyswajaniu języka, z zaburzeniami motorycznymi i sensorycznymi, z zaburzeniami kontaktu i uwagi, z zespołami genetycznymi, z niepłynnością mowy.

Komunikacja

Język polski, angielski, niemiecki, AAC

Kursy i szkolenia
 • Growth through Play System I stopień 2013 r – Kat Houghon, Fundacja Zrozumieć Autyzm
 • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera – Marta Korendo
 • Picture Exchange Communication System (PECS)
 • Konferencja Autyzm. Interakcje / Porozumienie /dialog – Fundacja Synapsis
 • Afazja diagnoza i terapia. Skala Oceny Dynamiki Afazji Soda
 • Zaburzenia gnozji w diagnozie i terapii neurologopedycznej – Marlena Puchowska
 • Gesty obrazujące ruchy artykulatorów Gora – Gabriela Lorens
 • Koncepcja RCM moduł I – Marianella Parnuzzi, Argentyna, terapeuta senior koncepcji Castillo Moralesa
 • Sanjo – terapia kondukcyjna – Sabine Gross-Jansen, Niemcy, moduły I, II, III, IV
 • Elastic Therapeutic Taping in head, neck and orofacial disorders – Esther de Ru
 • Jak rozwijać umiejętność doustnego jedzenia u dzieci karmionych przez pega i sondę – M. Przeździęk
 • Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt – Mira Rządzka
 • Dziecięca Neurologopedia kliniczna, grupa NDT-Bobath
 • Strategie postępowania w obszarze oralnych funkcji pokarmowych, motorycznych i sensorycznych u noworodków i niemowląt z obciążonym wywiadem neurologicznym – Aleksandra Łada
 • Integracja Odruchów Twarzy – Instytut Swietłany Masgutowej
 • Orofazjalna reorganizacja odruchów i ich funkcji – Anna Regner, Stanisława Kulen-Gey
 • Ergoterapia w pediatrii, terapia ręki – Teresa Kaczan
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie koncepcji neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i i integracji sensomotorycznej – Teresa Kaczan
 • Ocena neurorozwojowa dziecka w zakresie odruchów oraz ich integracji w O.U.N. – Izabela Gelleta
 • Stymulacja sensomotoryczna dziecka w pierwszym roku zycia / kurs podstawowy
 • Dziecko wiotkie w terapii. Ustalenie programu ćwiczeń – Joanna Surowińska
 • Nerw błędny i teoria poliwagalna w terapii neurologopedycznej – Gabriela Dragun
 • Żywienie dzieci na diecie roślinnej – Iwona Kibil
 • Kurs masażu Dotyk Motyla – Marta Targońska
 • On zon Su starożytna chińska refleksologia stóp, 9 modułów – Lada Malinakova
 • Kurs Aromatouch technique z olejkami eterycznymi DoTerra
 • Wstępny kurs chirofonetyki, sposób tworzenia głosek – Eva Milkova, Petr Milek, Czechy
 • Rytmiczne Namaszczania wg Wegman/Hauschka – kurs podstawowy, 7 modułów Michaela Schnur, Niemcy
Pełnione funkcje

Prezeska/członkini Zarządu Stowarzyszenia Salutaris Rozwijania Inicjatyw Pedagogiczno – Psychologicznych 2004 -2018 r.

Osiągnięcia
 • Założenie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Inspirowanego Pedagogiką Waldorfską w Komorowie, 2013- 2016 r.
 • Organizacja Kongresu Pedagogicznego w Akademii Pedagogiki Specjalnej pt: „Indywidualność dziecka jako wyzwanie pedagogiczne” z udziałem Henninga Koehlera, pedagoga leczniczego, założyciela Janusz Korczak Institut w Nuertingen, Niemcy, 2015 r.
 • Organizacja Rocznego Kursu Gimnastyki Bothmera w Polsce z Bothmer Movement International, 2024 r.