Umów wizytę
Wróć do zespołu
ZESPÓŁ

mgr Bożena Wrzosek

neurologopeda
Oddział Zamienie
mgr Bożena Wrzosek
Wykształcenie
 • Neurologopedia – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Logopedia – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Pedagogika dla nauczycieli – Uniwersytet Warszawski
 • SGH Warszawa
Pacjenci
 • Pacjenci z zaburzeniami miofunkcjonalnymi
 • Dzieci z opóźnionym lub zaburzonym rozwojem mowy
 • Pacjenci z wadami artykulacyjnymi
Komunikacja

Język polski, język niemiecki, języka angielski

Kursy i szkolenia
 • Diagnoza i terapia miofuncjonalna
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych – moduł I
 • Masaż logopedyczny
 • Logorytmika
 • DOBRZE SŁYSZĘ© – trening bazowych funkcji słuchowych
 • Metoda werbo-tonalna
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza – terapia – masaż
 • Integracja bilateralna – program szkolny
 • AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się
 • EEG- Biofeedback I stopnia