Umów wizytę
Wróć do zespołu
ZESPÓŁ

mgr Alicja Pałac-Nożewska

psycholog dziecięcy
Oddział Zamienie
mgr Alicja Pałac-Nożewska
Wykształcenie
 • Psychologia – Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Pedagogika – Pedagogiczne studia kwalifikacyjne na Uniwersytecie
  Marii Curie-Skłodowskiej
 • Doradztwo zawodowe z aktywizacją osób niepełnosprawnych – Akademia Pedagogiki Specjalnej
Pacjenci

Dzieci i młodzież z mutyzmem wybiórczym (selektywnym), zaburzeniami lękowymi, jąkaniem, moczeniem, zaparciami nawykowymi.

Komunikacja

Język polski

Kursy i szkolenia
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach TSR – kurs I stopnia Integri TSR>
 • Mutyzm wybiórczy – liczne szkolenia prowadzone przez Maggie Johnson, Ruth Perednik, Anna Biavanti-Smith, Poradnię „Poza schematami”, Therapy Tools, Annę Strzelecką, Fundację Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja, PTMW, Marię Bystrzanowską, CTM, Poradnię „Mówię”
 • Kurs doskonalący Kid’s Skills – dam radę
 • Zaparcia nawykowe i moczenie
 • Wysoko wrażliwe dzieci
 • Samouszkodzenia – jak pracować z młodym człowiekiem i jego otoczeniem?
 • Kreatywne interwencje poznawczo-behawioralne w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży
 • Mindfulness – trening uważności dla ucznia i nauczyciela
 • TUS dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Self-regulation dla specjalistów
 • Interwencje poznawczo-behawioralne w pracy z dzieckiem/nastolatkiem z ADHD
 • Problemowe zachowania seksualne w dzieciństwie
 • Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym
 • Jak pomóc nieśmiałemu dziecku w przedszkolu?
 • Niestraszny lęk i stres. Jak pomóc dzieciom i młodzieży radzić sobie z emocjami, lękiem i stresem?
 • Kurs I i II stopnia terapii EEG Biofeedback
 • Zaburzenia w komunikowaniu się – aktualne trendy w diagnozie i terapii
 • Diagnoza dyskalkulii i dysleksji rozwojowej uczniów w starszym wieku szkolnym
 • Problemy depresyjno-lękowe u dzieci i młodzieży
 • Zaburzenia i choroby psychiczne dzieci i młodzieży
 • Skuteczne metody pracy z dzieckiem z ADHD
 • Liczne szkolenia dające uprawnienia diagnostyczne do posługiwania się testami psychologicznymi: Leiter-3, IDS, Bateria 5/6, KOZE, WISC-V, Stanford-Binet 5, Test Drzewa, PEP-R, testy stosowane w doradztwie zawodowym i inne