Umów wizytę
Terapia Neurotaktylna
BLOG

Terapia Neurotaktylna – Kluczowa rola dotyku w rozwoju dziecka

Powrót do bloga

Nazwa terapii neurotaktylnej (taktylnej) pochodzi od łacińskich słów „tactilis” (dotykowy) i „neurosis” (układ nerwowy).

Oznacza to pobudzenie systemu dotykowego poprzez odpowiednie techniki stymulacji skóry, które aktywizują rozwój układu nerwowego.

Rola dotyku w rozwoju dziecka

Dotyk odgrywa kluczową rolę w rozwoju emocjonalnym, poznawczym i społecznym dziecka. Jest on potężnym źródłem bodźców, które mają ogromny wpływ na integrację sensomotoryczną oraz na rozwój i funkcjonowanie mózgu. Zmysł dotyku jest pierwotnym narzędziem komunikacji między niemowlęciem a światem zewnętrznym. Skóra powstaje z trzeciego listka zarodkowego, ektodermy, z tego samego, z którego rozwija się ośrodkowy układ nerwowy. Wrażliwość na dotyk pojawia się już pomiędzy 6. a 8. tygodniem życia płodowego. Od około 19.–20. tygodnia życia płodowego dziecko zaczyna świadomie poznawać swoje ciało poprzez rozwój włókien nerwowych czuciowych.

Techniki stosowane w Terapii Taktylnej

Terapia taktylna polega na stosowaniu odpowiednich technik stymulacji dotykowej na wybranych partiach ciała (głowa, kończyny górne i dolne, tułów), zarówno gdy dziecko leży na plecach, jak i na brzuchu. Wykorzystuje się zarówno dotyk głęboki (w wybranych partiach mięśni i stawów), jak i dotyk powierzchowny, stosowany na całe ciało.

Założenia i korzyści terapii

Głównym założeniem terapii jest regulacja i normalizacja pracy receptorów czucia dotykowego przy nadreaktywności i podreaktywności na bodźce dotykowe, a także proprioceptywnego. Terapia wspiera świadomość kinestetyczną, proces dojrzewania i integracji odruchów, mechanizm neuroplastyczności mózgu oraz redukcję stresu poprzez działanie na oś podwzgórze-przysadka-nadnercza, znaną jako oś stresu. Terapia ta pozytywnie wpływa na poziom pobudzenia dziecka, jego rezyliencję oraz ułatwia autoregulację.

Zastosowanie Terapii Taktylnej

Terapia taktylna jest szczególnie polecana dzieciom z deficytami integracji sensorycznej, problemami neurologicznymi i poznawczymi. Uaktywnia naturalne mechanizmy wspierające funkcjonowanie systemu ciało-mózg, co czyni ją szczególnie efektywną w pracy z:

 • Dziećmi w spektrum autyzmu
 • Dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD)
 • Dziećmi z opóźnieniem psychoruchowym
 • Dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • Dziećmi z zaburzeniami mowy
 • Dziećmi z problemami z koncentracją
 • Dziećmi z trudnościami w nauce
 • Dziećmi z lękami i fobiami

Terapia taktylna jest skuteczną metodą wspierającą rozwój i funkcjonowanie dzieci, pomagając im w pełniejszym wykorzystaniu swojego potencjału i radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami.

Podsumowanie:

 • Korzyści Terapii Neurotaktylnejterapia neurotaktylna oferuje szeroki wachlarz korzyści, które obejmują rozwój emocjonalny, poznawczy, społeczny oraz fizyczny dzieci. Poniżej przedstawiono najważniejsze z nich:
 • Regulacja pracy receptorów czucia dotykowego: terapia pomaga w normalizacji funkcji receptorów czucia dotykowego, co jest szczególnie istotne przy nadreaktywności i podreaktywności na bodźce dotykowe.
 • Poprawa propriocepcji i świadomości kinestetycznej: zwiększa świadomość kinestetyczną, co pomaga dzieciom lepiej kontrolować i rozumieć ruchy swojego ciała.
 • Wsparcie procesu dojrzewania i integracji odruchów: terapia wspiera rozwój i integrację odruchów, co jest kluczowe dla prawidłowego rozwoju neurologicznego.
 • Wspomaganie neuroplastyczności mózgu: stymulacja dotykowa wspiera neuroplastyczność, co oznacza zdolność mózgu do adaptacji i tworzenia nowych połączeń neuronalnych.
 • Redukcja stresu: terapia wpływa na oś podwzgórze-przysadka-nadnercza, znaną jako oś stresu, co pomaga w redukcji poziomu stresu u dzieci.
 • Poprawa poziomu pobudzenia i rezyliencji: pomaga w regulacji poziomu pobudzenia, co może poprawić koncentrację, uwagę oraz zdolność do samoregulacji emocjonalnej.
 • Ułatwienie autoregulacji: terapia wspiera dzieci w rozwijaniu umiejętności samoregulacji, co jest kluczowe dla radzenia sobie z emocjami i stresem.
 • Poprawa Integracji Sensomotorycznej: pomaga w lepszej integracji zmysłów, co jest istotne dla codziennego funkcjonowania oraz rozwoju poznawczego.
 • Wzmocnienie relacji społecznych i emocjonalnych: poprzez zwiększenie świadomości ciała i poprawę umiejętności samoregulacji, terapia wspiera rozwój relacji społecznych i emocjonalnych.
 • Wsparcie dla dzieci z różnorodnymi problemami rozwojowymi: terapia jest szczególnie skuteczna dla dzieci z autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, opóźnieniem psychoruchowym, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeniami mowy, problemami z koncentracją, trudnościami w nauce, lękami i fobiami.

Terapia neurotaktylna jest nie tylko metodą wspierającą rozwój dzieci, ale także narzędziem, które może znacząco poprawić jakość ich życia, pomagając im w pełniejszym wykorzystaniu swojego potencjału.

Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z konsultacji u terapeuty.

Aby umówić się na konsultację, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 22 580 85 80 lub mailowy na adres: kontakt@cmneuro.pl 

 

Autor: Agnieszka Masio-Górska

Bibliografia:

 1. S. Masgutowa „Neurokinezjologiczna Terapia Taktylna”
 2. A. Giczewska, „Fenomen dotyku”
 3. Z. Przyrowski, „Integracja sensoryczna”. Empis, Warszawa 2011