Wróć do zespołu
ZESPÓŁ

mgr Łukasz Kowalczyk

Kierownik ds. Logopedii
logopeda, pedagog specjalny, specjalista z zakresu balbutologopedii
Oddział Zamienie
mgr Łukasz Kowalczyk
Wykształcenie

Logopedia – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Pacjenci

Dzieci, młodzież i dorośli z objawami jąkania oraz zaburzeniami artykulacji, dzieci z mutyzmem wybiórczym.

Komunikacja

Język polski, język angielski

Kursy i szkolenia
 • Skuteczna komunikacja i wywieranie wpływu na ludzi
 • Istota i terapia jąkania
 • Jąkanie wczesnodziecięce
 • Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną
 • Jąkanie wczesnodziecięce – profilaktyka, diagnoza, terapia
 • Stosowanie Testu Rozwoju Językowego
 • Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7 – Palin PCI
 • Working with primary school-aged children who stutter: an intrduction to building core client and therapist skills
 • Giełkot – teoria, diagnoza i terapia
 • Mini-KIDS – terapia jąkania małego dziecka
 • Używanie testów psychometrycznych w diagnozie rozwoju językowego na przykładzie nowego Obrazkowego Testu Słownikowego – Rozumienie
 • Intervention strategies for a cognitive behavioral treatment of stuttering
 • Mutyzm wybiórczy – diagnoza i terapia dzieci i młodzieży oraz zaburzenia współwystępujące
Publikacje
 • Kowalczyk, Ł. (2015). Badanie przesiewowe dziecka z niepłynnością mówienia [w:] M. Kurowska, E. Wolańska (red.), (T. XII, ss. 278–290). Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii, Towarzystwo Kultury Języka Sekcja Logopedyczna, Z Prac Towarzystwa Kultury Języka.
 • Kowalczyk, Ł., Pałac-Nożewska, A. (2015). Nadwrażliwość emocjonalna u dzieci jąkających się, Forum Logopedy (7), 4–8.
 • Kowalczyk, Ł. (2017). Strategie rodzinne w terapii jąkania wczesnodziecięcego. [w:] L. Jankowska-Szaflarska, J. Suligowska, R. Kara, K. Kupiec (red.), Życie z zacięciem. Integralny przewodnik po jąkaniu (ss. 108–115).
 • Kowalczyk, Ł. (2018). Postawy i emocje wobec jąkania – praca z dziećmi oraz rodzicami. Modyfikacja modelu góry lodowej Sheehana. [w:] A. Myszka, K. I. Bieńkowska (red.). Głos – Język – Komunikacja. W obliczu emocji (T. 5, ss. 61–75).
 • Kowalczyk, Ł. (2018). Technika „Wystukiwania sylab” Krzysztofa Szamburskiego – założenia i skuteczność. [w:] S. Śniatkowski, D. Emiluta-Rozya, K. I. Bieńkowska (red.), Norma i zaburzenia komunikacji językowej w kontekście edukacyjnym (ss. 179–186).
 • Kowalczyk, Ł. (2020). Jak wspierać w szkole jąkającego się ucznia?, Szkoła Specjalna LXXXI (5 (306), 364–369. http://doi.org/10.5604/01.3001.0014.6316
 • Kowalczyk, Ł. (2020). Mechanizm powstawania jąkania według dra Krzysztofa Szamburskiego, Forum Logopedy (36), 17–19.
 • Kowalczyk, Ł. (2020). Wsparcie gestem w terapii jąkania, Forum Logopedy (36), 20–22.
 • Kowalczyk, Ł. (2020). Parental level of anxiety over stuttering symptoms in their preschool children., Konteksty Pedagogiczne 1 (14), 141–15.  http://doi.org/10.19265/kp.2020.1.14.248
 • Boroń, A., Gurok, E., Kosacka, K., Kowalczyk, Ł., Węsierska, K., Yaruss, J.S. (2022). Evaluating the experience of stuttering among polish adults: normative and psychometric investigation with OASES-A. [in:] Tomaiuoli, D. (ed.), Proceedings of the 4th International Conference on Stuttering. Trento: Erickson.
 • Boroń, A., Gurok, E., Kosacka, K., Kowalczyk, Ł., Węsierska, K., Yaruss, J.S. (2022). Evaluating the Experience of Stuttering and Quality of Life among Polish School-age Children: Psychometric Investigation with the OASES-S-PL. Logopedia, 51(1), 71-87.
Konferencje
 • Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Metody i narzędzia w logopedii, referat nt.: „Badanie przesiewowe dziecka z niepłynnością mówienia”, Uniwersytet Warszawski, 13-15.09.2013 (prelegent).
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Historyczne i współczesne oblicza wychowania, referat nt.: „Rodzice dziecka jąkającego się nauczycielami płynnej mowy”, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, 24.05.2013 (prelegent).
 • Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna, Zaburzenia Płynności Mówienia – teoria i praktyka. Edycja I, Uniwersytet Śląski, 12.09.2014, poster nt.: „Nadwrażliwość emocjonalna u dzieci jąkających się” (poster).
 • Konferencja z okazji Europejskiego Dnia Logopedy – Odczulamy jąkanie, pt.: „Strategie rodzinne w terapii jąkania wczesnodziecięcego”, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, 05.03.2016, warsztat (prelegent).
 • IV Międzyuczelniana Konferencja Doktorantów, Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych. Warsztat młodego badacza, referat nt.: „Praktyki rodzicielskie a jąkanie u dzieci”, Akademia Pedagogiki Specjalnej, 12-13.03.2015 (prelegent).
 • II Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna, Skuteczne narzędzia i metody terapeutyczne w pracy nad zaburzeniami mowy u dzieci i młodzieży, referat Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna, Zaburzenia Płynności Mówienia – teoria i praktyka. Edycja II, poster nt.: „Metoda wystukiwania sylab – założenia i skuteczność”, Uniwersytet Śląski, 25-26.08.2016 (poster).
 • VI Rzeszowska Sesja Logopedyczna, A niech gadają! – logopeda w obliczu emocji dziecka (mutyzm, jąkanie, zespół Aspergera), referat nt.: „Postawy i emocje wobec jąkania – praca z dziećmi oraz rodzicami. Kontekst terapeutyczny”, Uniwersytet Rzeszowski, 1-2.04.2017 (prelegent).
 • XV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna pt.: LOGOPEDIA – TRADYCJA I PERSPEKTYWY ROZWOJU, warsztat pt.: „Metoda wystukiwania sylab – skuteczny sposób osiągania płynności mówienia”, Uniwersytet Warszawski, 29-30.09.2017 (warsztat).
 • Ogólnopolska konferencja “Terapia jąkania u osób dorosłych” Ogólnopolski Zjazd Osób Jąkających się, referat nt.: “Postawy I emocje wobec jąkania. Modyfikacja gory lodowej”, Warszawa, 18-21.10.2018 (prelegent).
 • Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna, Zaburzenia Płynności Mówienia – teoria i praktyka. Edycja III, referat nt.: „Praktyki rodzicielskie (zachowania, postawy, style wychowania i przywiązania) a jąkanie się dzieci. Wstępne wyniki badań”, Uniwersytet Śląski, 31.08-01.09.2018 (prelegent).
 • XVI Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna pt. Interdyscyplinarność w logopedii – konieczność czy nadmiar? Referat nt.: Diagnoza jąkania na podstawie modelu ICF, Warszawa 2019, (prelegent).
 • Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej, referat nt.: Wieloaspektowość jąkania wczesnodziecięcego w procesie diagnostyczno-terapeutycznym, Łódź 2019 (prelegent).
 • Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna, Zaburzenia Płynności Mówienia – teoria i praktyka. Edycja IV, referat nt.: „Praktyki rodzicielskie a jąkanie się dzieci w wieku wczesnoszkolnym”, Uniwersytet Śląski, 25-26.06.2021 (prelegent).
 • ASHA Convention, poster nt.: Evaluating the experience of stuttering among Polish school-age children: normative and psychometric investigation with OASES-S, Waszyngton 2021 (poster).
Centrum Medyczne Neuro
KOLEJNA OSOBA Z ZESPOŁU

mgr Agnieszka Kuna-Dąbrowska

dietetyk kliniczny
Oddział Żoliborz
Szczegóły