Wróć do zespołu
ZESPÓŁ

dr Justyna Żulewska-Wrzosek

neurologopeda kliniczny
Oddział Zamienie
dr Justyna Żulewska-Wrzosek
Wykształcenie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej – adiunkt
 • Szpital Grochowski im. Tadeusza Masztaka w Warszawie; Oddział Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej – starszy asystent neurologopeda
 • Katedra i Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – asystent
 • Studia doktoranckie – Uniwersytet Warszawski, Instytut Polonistyki Stosowanej, Zakład Logopedii i Emisji Głosu
 • Neurologopedia – studia podyplomowe; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 • Neurologopedia – specjalizacja w dziedzinie neurologopedii; Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Filologia polska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (studia magisterskie
 • Logopedia – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (studia magisterskie)
Pacjenci

Pacjenci, u których występują zaburzenia mowy powstałe w wyniku nabytego uszkodzenia układu nerwowego bądź chorób układu nerwowego. Terapia afazji, dyzartrii i dysfagii.

Komunikacja

Język polski, język angielski

Kursy i szkolenia
 • Diagnoza i terapia dysfagii
 • Zaburzenia mowy w przebiegu schorzeń dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się
 • Terapia sensomotoryczna i regulacja napięcia mięśniowego obszaru ustno twarzowego
 • AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji
Publikacje
 • Żulewska, J. (2012). Prawa półkula mózgu a język – przegląd badań. Poradnik Językowy, 10, 77–92.
 • Żulewska, J. (2012). Podejmowanie terapii logopedycznej przez osoby dorosłe po uszkodzeniu oun. W: J.Porayski-Pomsta, M.Przybysz-Piwko (red.), Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka (s. 293–302). Warszawa: Elipsa.
 • Żulewska, J. (2012). Zaburzenia mowy u dzieci z dystrofią mięśniową Duchenne’a. Studia Pragmalingwistyczne, 4, 139–151.
 • Żulewska, J. (2014). Samoocena zaburzeń połykania u pacjentów z dysfagią. W: J. Zawadka (red.), Świadomość wybranych problemów logopedycznych w diagnozie i postępowaniu terapeutycznym. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Żulewska, J. (2015). Zaburzenia prozodii emocjonalnej u chorych z uszkodzeniem prawej półkuli mózgu a możliwości terapii. W: D. Baczała, J.J. Błeszyński (red.), Terapia logopedyczna (s. 257–268). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Żulewska, J. (2015). Ocena przydatności testu do oceny fluencji słownej w diagnostyce zaburzeń funkcji językowych u pacjentów z uszkodzeniem prawej półkuli mózgu. W: M. Kurowska, E. Wolańska (red.), Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii (s. 109–124) Warszawa: Elipsa.
 • Żulewska, J., Nowis-Zalewska, M. (2015). Ćwiczenia dla osób z afazją. Formy gramatyczne, Warszawa: Wydawnictwo Harmonia.
 • Żulewska, J., Nowis-Zalewska, M. (2016). Omówienia jako objaw zaburzeń nazywania u osób z afazją. Studia Pragmalingwistyczne, 8, 207–217.
 • Żulewska, J., Nowis-Zalewska, M. (2018). Nazywanie a umiejętność wykorzystania nazw w porozumiewaniu się pacjentów z afazją ruchową. W: S. Śniatkowski, D.Emiluta-Rozya, K.I. Bieńkowska (red.), Norma i zaburzenia komunikacji językowej w kontekście edukacyjnym (s.138–150). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 • Żulewska, J., Pożoga, K. (2018). Metody terapii w przypadku afazji globalnej. W: A. Domagała, U. Mirecka, J. Stasiak (red.), Metody terapii logopedycznej (s. 339–371), Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Żulewska, J. (2018). Terapia logopedyczna w przypadku afazji globalnej. Interdyscyplinarny model pracy w placówce służby zdrowia. W: A. Domagała, U. Mirecka, J. Stasiak (red.), Metody terapii logopedycznej (s.1063–1080), Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Żulewska, J., Pożoga, K. (2018). Postępowanie logopedyczne w przypadku afazji globalnej. Studia Pragmalingwistyczne, 10, 149–160.
 • Żulewska-Wrzosek, J., Pożoga, K. (2020). Wypalenie zawodowe jako zagrożenie w pracy logopedy na oddziałach neurologii i rehabilitacji neurologicznej. W: E. Zając, M. Szurek (red.), Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej (73–88). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Żulewska-Wrzosek, J., Mężyk, A. (2020). Ocena jakości komunikacji przez osoby z afazją Broki. Konteksty Pedagogiczne, 1(14), 181–197.
 • Żulewska-Wrzosek, J., Mężyk, A. (2020). Świadomość osób starszych na temat udaru mózgu. W: E. Zając, M. Szurak (red.), Interdyscyplinarność w logopedii – konieczność czy nadmiar? (251–263). Warszawa: Wydawnictwo APS im. Marii Grzegorzewskiej.
 • Więcek-Poborczyk, I., Żulewska-Wrzosek, J. (red.). (2020). Interdyscyplinarność w logopedii – konieczność czy nadmiar? Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 • Żulewska-Wrzosek, J. (2021). Problemy chorych z afazją w kontekście psychospołecznym. Praca Socjalna, 36(1), 121–137.
 • Żulewska-Wrzosek, J. (2021). Rozmowa bez porozumienia. O deficytach pragmatycznych w dysfunkcjach prawej półkuli mózgu. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 • Pożoga, K., Żulewska-Wrzosek, J. (2021). Objawy dyzartrii poudarowej w ocenie własnej pacjenta i logopedy. W: K. Bigos (red.), Logopedia – teoria – praktyka. Neurologopedia w teorii i praktyce. Siedlce.
Działalność ekspercka
 • Od 2016 roku krajowy konsultant w dziedzinie neurologopedii przy Ministerstwie Zdrowia
 • Członkini Zespołu Ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie neurologopedii przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego
 • Członkini Zespołu Ekspertów opiniującego wnioski jednostek ubiegających się o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie neurologopedii