Wróć do zespołu
ZESPÓŁ

mgr Aleksandra Karwowska

Kierownik ds. Logopedii
logopeda, pedagog specjalny, spec. wczesnej interwencji logopedycznej, diagnosta ADOS-2
Oddział Żoliborz
mgr Aleksandra Karwowska
Wykształcenie
 • Wczesna interwencja logopedyczna – Uniwersytet Gdański
 • Logopedia – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Pacjenci
 • Dzieci z korowymi zaburzeniami mowy, z diagnozą spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną.
 • Dzieci, młodzież, dorośli z zaburzeniami artykulacji. Konsultacje niemowląt.
Komunikacja

Język polski

Kursy i szkolenia
 • Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego PEP-3-PL w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu
 • Zastosowanie ADOS-2 w badaniach klinicznych
 • Znaki manualne i symbole
 • Diagnostyka miofunkcjonalna wg A. Kittel
 • Monitorowanie rozwoju niemowląt i małych dzieci w Polsce w kierunku Spektrum Zaburzeń Autystycznych: (SACS-R)
 • Ankyloglosja u noworodków i niemowląt
 • Diagnoza i terapia dysfagii
 • Wczesne wspomaganie funkcji oralnych dziecka w świetle koncepcji NDT-Bobath
 • Całościowe zaburzenia rozwoju – ich przyczyny, diagnostyka oraz obserwacja, ocena i planowanie terapii
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się
 • Promoting the Identification of Autism in Infancy and Toddlerhood – The Social Attention and Communication Study
 • Fizjoterapia w neonatologii
 • Terapia ręki
Centrum Medyczne Neuro
KOLEJNA OSOBA Z ZESPOŁU

mgr Kinga Kowalczyk

neuropsycholog
Oddział Żoliborz
Szczegóły